محل تبلیغات شما

پر از غوغایم و آرام می خواهم...امروز صبح در محل کارم و در انبوه کارهایی که بر سرم آوار شده بود فیلم با او حرف بزن را دیدم، فیلمی اسپانیایی با مضمون انسان های تنها، انسان های تنهایی که حرمت تنهایی را می دانند و تنها عشق است که مجوز بر هم زدن زندگی غمناکشان را دارد و اگر عشق راهش را از آنها کج کند به تنهایی خود وفادارترند تا تن دادن به شادی های حقیر و کوچک. چرا که اینان به راستی دریافته اند ادمی همواره تنهاست و تنها گاهی به اعتبار هم زیستی با سایرین این حقیقت را از یاد می برد.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

دختر دی ماه